Parametry a údaje nutné pro připojení k sítiBVnet

 

Primární DNS 194.228.9.70
Sekundární DNS 195.70.132.131
   
Telefonní číslo vytáčené modemem 0971205711
 
Adresa poštovního serveru SMTP mbox.bvnet.cz
Adresa poštovního serveru POP3 mbox.bvnet.cz
Adresa poštovního serveru IMAP mbox.bvnet.cz
   
Cache server ( pro rychlejší načítání některých stránek ) cache.bvnet.cz:3128
   
Dial-up login  
Dial-up password  
E-mail login  
E-mail password  
E-mail alias  

 

Dotaty zodpovíme na tel. čísle 0627 / 324 201 nebo 0603 / 540 235.